Sıkça Sorulan Sorular

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

 

Yaratıcı yazarlık nedir?

Yaratıcı yazarlık, duyuların getirdiği imgeleri, daha önce kimsenin yapmadığı şekilde birleştirme ve ortaya bir edebi eser koyma anlamına gelir. Roman, öykü, oyun, senaryo, şiir ve deneme yaratıcı yazarlık alanına girer.

 

Yaratıcı yazarlık öğretilebilir mi?

Yazarlık öğretilemez. Ancak yazarlığı siz keşfedersiniz. Eğitim aldığınız kurum ya da kişi ise sizin yazarlığı keşfetmeniz için size rehberlik yapar. İyi bir kurum ya da kişi sizin motivasyonunuzu arttırır, size öğrenme ortamı sağlar, doğru yöntemlere ulaşmanız için yol keşfedersiniz. Siz kendinizi eğitmediğiniz sürece size dikte edilen bilgilerle yazarlık yapamazsınız. Özelikle eğitim kurumuna gidip verilen çalışmaları yapmadığınızda size verilen sertifikanın hiçbir işe yaramayacağını ve yazarlık yapamayacağınızı bilmeniz gerekir.

 

Yazmak için yetenek ne kadar önemli?

Herkes yazabilir; doğru bilgiyle ve düzenli çalışarak. Yazma becerisi, dilin özelliklerini bilerek; okuyarak, araştırarak ve düzenli yazarak geliştirilebilir.

 

Yaratıcılık nedir?

Yaratıcılık, çeşitli imgeleri daha önce kimsenin yapamadığı şekilde birleştirme ve ortaya işe yarar yeni ürün koyma yetisi demektir. Sanatta yaratıcılık ise karmaşıklaştırma değil, yalınlaştırmayla mümkündür. Özü en yalın biçimde anlatmak gerekir.

 

İmge ve imgelem nedir?

İmge; zihnimizde oluşan görüntü/fotoğraf, imgeleme; zihnimizde imge oluşturma, imgeler arasında ilişki kurma ve yeni düşünce/kavram üretme, yaratıcı imgeleme ise zihnimizde oluşan imgeleri matematiksel ve estetik formlarda kullanarak bir araya getirme ve somutlaştırma becerisidir. Yaratıcı imgelemeyle, farklı bakış açılarıyla, imgeler arasında yaratıcı ve yeni bağlantılar kurulur.

Gündelik yaşam içinde herkes imgeleme yapar. Bu anlık soyut imgelemeler/hayal kurmalar genellikle herhangi bir yaratıma değil, kavramlara ve anlamaya yöneliktir. Buna ‘tekrarlayan imgelem’ denir. ‘Yaratıcı imgelem’ ise daha çok bilimsel, sanatsal, edebi vb. tasarıma dönüktür, somutlaştırma vardır, geniş süreçte yapılır ve yeni buluşlar ortaya koyar. Örneğin; günlük konuşma içinde bir cümle kurmak tekrarlayan imgelemle, şiir yazmak ise yaratıcı imgelemle yapılır. Kavram soyut, imge ise somuttur.

 

Neden yazarız?

Toplumsal/evrensel ya da bireysel bir durumu/olayı/ hikayeyi anlatmak için, bir ürün ortaya koyup işe yarar olmak için, iz bırakmak için, gündemi yansıtmak için, ödev yapmak için, para kazanmak için ya da sadece sevdiğimiz için yazarız.

Kimisi hatırlamak için günlük gibi kendine özel metinler yazar, yazılanlardan kimsenin haberi olmaz. Kimisi sosyal medyada anlık yazar, yazılanı bir gün sonra kendisi de

başkaları da hatırlamaz. Yazı bir iletişim aracıdır. Bu nedenle çoğunlukla başkaları okusun diye yazarız. Bunun için hedef kitlemizin niteliklerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmemiz gerekir.

 

Yaratıcı yazarlık eğitimleri size ne kazandırır?

Bu eğitimler, yaratıcı yazarlık atölyesiyaratıcı yazarlık kursuyaratıcı yazarlık dersleri ve yaratıcı yazarlık eğitimi gibi isimlerle yapılmaktadır. Bu tür eğitimlerde doğru bilgilere ve kaynaklara ulaşırsınız. Yapacağınız uygulamalarla kendinizi nasıl geliştireceğinizi öğrenirsiniz. Yazım tekniklerini öğrenir, zamanla kendi tekniğinizi geliştirirsiniz. Ayrıca edebi metinleri çözümleyerek okumayı öğrenirsiniz. Yazmayı keşfetme sürecinizde size danışmanlık yapılır.

 

Eğitimler ücretli mi?

Evet, ücretli. Ücretler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Nasıl kayıt olabilirim?

Ödemelerinizi TİDA’nın ETBİS’e (Ticaret Bakanlığı) kayıtlı resmi online satış sitesi (www.tidasanat.com.tr) üzerinden güvenle yapabilirsiniz. Daha sonra ilgili sayfadaki kayıt formunu doldurarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 

Görüntüm olmadan sadece sesimle katılabilir miyim?

Evet, katılabilirsiniz.

 

Bu atölyede daha önce yazmaya başladığım metinleri geliştirebilir miyim?

Birebir atölyede, daha önce yazmaya başladığınız öykü, oyun, senaryo, roman ve denemeleri geliştirmenizi sağlarız.

 

Yaratıcı yazarlık atölyesinde genel olarak neler yapılır?

Bu atölyelerde yazarlığa dair bilgiler verilir ve bu bilgiler yapılan yüzlerce uygulamayla pekiştirilir. Bir metni nasıl iyi bir şekilde yazacağınızı adım adım öğrenirsiniz. Atölye süresince yazdığınız her metin değerlendirilir ve onları geliştirmeniz sağlanır. Her çalışmada bir usta yazarın eseri incelenir. Böylece, yazma becerinizi iyileştirmek için, edebi metinleri çözümleyerek okumayı öğrenirsiniz.

 

Online yaratıcı yazarlık eğitimlerinde verim düşüyor mu?

Yüz yüze yapılan tüm kuramsal çalışmalar ve uygulamalar online eğitimde de yapılmaktadır. Online platformlarda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma ve sunum çeşitliliği konusunda teknolojiden yararlanmak yazarlık eğitimlerini çok daha verimli hale getirdi. Online atölyeler yüz yüze yapılan atölyelere göre daha ekonomiktir.

 

Yaratıcı yazarlık atölyelerinde konular nasıl işleniyor?

Bilgi verilir, bilgiyi pekiştirmek için alıştırma yapılır, sürekli yazılır ve yazılanlar değerlendirilir. Her derste bir usta yazarın eseri çözümlenir. Atölyede anlatım, uygulama, araştırma, tartışma ve yorumlama yöntemleri kullanılır. Her katılımcı çalışma sürecinde aktiftir ve fikirleriyle süreci zenginleştirir.

 

Atölye bitince ne oluyor?

İki aşama sonunda, tüm koşulları yerine getirmiş olan katılımcılara  bu atölyeyi tamamladığını gösteren ve referans belgesi yerine geçen bir katılım belgesi verilir. Yazdığınız eserleri nasıl yayımlatacağınız üzerine bilgi verilir. Ayrıca final öyküleri yazarının izniyle www.tidayayinlari.com.tr‘de yayımlanır.

 

İyi bir yaratıcı yazar olmak için ne okumalıyım?

Yazar ve Eğitmen Kemal Oruç‘un kaleme aldığı “Yazar Adayları İçin Kitap Okuma Rehberi“ni okumanızı tavsiye ederiz. Yazıyı okumak için tıklayınız.

 

İyi bir yaratıcı yazarlık eğitimini nereden alabilirim?

Size en uygun yaratıcı yazarlık eğitim programını seçmek için tıklayınız.

 

Size nasıl ulaşabilirim?

Web: www.tidayayinlari.com.tr

E-posta: tida@tidayayinlari.com.tr

Telefon: 0532 723 52 03


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir